Budowa szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla specjalistów

Weryfikuję program do najbliższej edycji szkolenia z podstaw cyberbezpieczeństwa dla administratorów, IODów, handlowców, managerów.

Ma to być pokazanie z lotu ptaka pryncypiów dziedziny, 90 minut prezentacji plus czas na QA.

Wskazanie od czego zależy, że jest bezpiecznie, lub może być bardziej.

Chcę dotknąć różnych technologii defensywnych (dlaczego je stosować, co one robią na rzecz #cybsec, bez mówienia jak się je konfiguruje), kwestii czynnika ludzkiego (edukacja, rola zespołu bezpieczeństwa).

Poprzednie 3 edycje pokazały, że chętnie ludzie przychodzą na to szkolenie, jednak chcę coś zmienić w programie.

Które obszary z zakresu dziedziny #cyberbezpieczeństwo warto poruszyć na szkoleniu?

O jakich technologiach wspomnieć najwięcej?

Czy IOD powinien wiedzieć czym są warstwy OSI, jakie są różnice między PaaS a SaaS, on-premises?

Czy wspomnienie o SPF, DKIM może spowodować, że organizacja na rzecz, której pracuje słuchacz zacznie docelowo działać by zmniejszać możliwości phishingu?

Czy za dobrą cenę chciałbyś uczestniczyć w takim projekcie?

Dobrze, że to zwykły piątek a nie 13.go na takie rozterki:)