warsztat backup

warsztat backup

Chcesz poznać odpowiedzi na poniższe pytania?

Odpowiedz sobie najpierw na pytanie, które dane są ważne, a które istotne.

Ile czasu wytrzymam bez komputera po kradzieży i ile danych stracę?

Ile czasu po awarii mogę być bez dostępu do usług krytycznych, ważnych
(RTO (recovery time objective)
– czyli czas w jakim należy przywrócić procesy po wystąpieniu awarii)?

ile danych mogę stracić w wypadku awarii (liczone w godzinach, dniach) 
(RPO (recovery point objective)
– czyli akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie)?