Szkolenie TRENERA Cyberbezpieczeństwa

Gdy mówisz do jednej osoby to już jest wystąpienie publiczne.
Gdy mówisz do wielu dopiero wówczas tak to nazywasz.

Zupełnie niezależnie w jakie roli mówisz, to są warsztaty poprawiające komfort mówienia, osiągania celów, panowania nad stresem i prowadzenia w ciekawy sposób.

Warsztat trenera – warsztat z przemówień publicznych, prowadzenia szkoleń, zdawania raportów, prezentacji dla zespołów wewnętrznych.

Szkolenie podnoszące jakość prelekcji, szkoleń, raportowania i komunikacji w zespole

Cel warsztatu:

 • znalezienie, określenie miejsc do poprawy w prowadzeniu prelekcji u uczestnika.
 • przedstawienie możliwych sposobów na poprawienie warsztatu uczestnika
 • grupowa informacja zwrotna dla uczestnika (w formule Start-Stop-Continue)
 • pokazanie dobrych praktyk prowadzenia prelekcji
 • wzmocnienie u uczestnika tego co działa dobrze
 • znalezienie elementów prowadzenia prelekcji, które są realizowane poprawnie

A jaki jest twój cel?

Warsztat z przemówień publicznych, prowadzenia szkoleń dla zespołów wewnętrznych.
Szkolenie wyjaśniające jakie tematu jak poruszać w zależności od odbiorcy.
Pokazanie fragmentów narracji szkoleniowej z komentarzem.
Przedstawienie technik angażowania, elementów zaplecza technicznego pozwalających skutecznie nauczyć.

Celem szkolenia było poznanie skutecznych sposobów szkolenia pracowników.

Najczęściej 1 dzień, dla grupy 4-6 osób.

Głównie stacjonarnie.

Warsztat trenera – warsztat z przemówień publicznych, prowadzenia szkoleń, zdawania raportów, prezentacji dla zespołów wewnętrznych. 

  

Agenda: 

Część warsztatowa

Twoja prezentacja  

 1. Pokaż jak robisz to dziś 
 2. Powiedz jako kto słuchamy, dlaczego mamy słuchać, o czym chcesz powiedzieć 
 3. Wybierz swój temat, ulubione zagadnienie i sposób prezentacji 
 4. Pokaż próbkę siebie 5-12 minut 
 5. Nie będziemy się skupiać na merytoryce a sposobie przekazu i pokazania 
 6. Będziemy robić notatki – słuchamy Cię 

Informacja zwrotna w formie Start-Stop-Continue (od grupy i trenera) 

Wystąpienia publiczne – wybrane zagadnienia. Prezentacja, prelekcja 

 • Jak zrobić żeby czuć się dobrze po prezentacji, szkoleniu 
 • Przygotowanie, Stres, Cele prezentacji, Angażowanie słuchaczy 

Protipy wzmacniające przekaz 

Twoja prezentacja – opowiadasz o jednym z wylosowanych zagadnień 

Część szkoleniowa:

Szkolenie trenera cyberbezpieczeństwa 

Cel: zdobycie umiejętności poruszania się po tematach bezpieczeństwa i sposobu ich przekazu podczas szkoleń dla pracowników 

Zakres szkolenia: 

 1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zagrożeń, sposobów obrony przed atakami 
 2. Pokazanie przykładowego szkolenia dla pracowników 
 3. Przedstawienie możliwych tematów i sposobu ich objaśniania 
 4. Wskazanie przykładów edukacyjnych 
 5. Omówienie popularnych tematów i przykłady ich przedstawiania: 
 • Phishing
 • Załączniki, 
 • Socjotechnika, 
 • Prywatność, 
 • Anonimowość, 
 • Ryzyka, 
 • Urządzenia mobilne, 
 • Przeglądarki internetowe, 
 • Hasła, 
 • Rodzaje zagrożeń, 
 • Fakenews, 
 • Media społecznościowe, 
 • Domeny, 
 • Antywirus, 
 • Backup, 
 • Bezpieczna poczta, 
 • Mity cyberbezpieczeństwa,
 1. Wskazanie narzędzi angażujących słuchaczy szkolenia, testujących ich wiedzę 

Uczestnik dostaje po szkoleniu imienny certyfikat

Artur Markiewicz – konsultant, trener