Szkolenie prowadzącego projekty

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się jakie elementy mają wpływ na prowadzenie projektu i spotkań projektowych.

Poznali listę zagadnień pozwalających przygotować się do spotkania, poprowadzić je i co zrobić po spotkaniu, żeby tematy były zaadresowane, zadania rozdysponowane.

Szkolenie ma na celu poakzać jak realizować projekty związane z cyberbezpieczeństwem, by wszystkie strony aktywnie w nim uczestniczyły, zrealizować cele jednocześnie szanując czas uczestników projektu.
Odbiorcy przedstawili jak działają obecnie, dostali wzmacniającą informację zwrotną i ponownie podjęli się pokazania fragmentu prowadzenia projektu.

Za drugim podejściem ich postawa, siła przekazu, współpraca i zaangażowanie odbiorców było wyraźnie wzmocnione.
Najczęściej 1 dzień, dla grupy 4-6 osób.

Artur Markiewicz – konsultant, trener