Sylwetka Trenera Agata Majchrowska

Adwokat, dr n. prawnych Agata Majchrowska

Adwokat, doktor nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego, arbiter w/s zagadnień prawa nowych technologii, digitalizacji i transformacji cyfrowej (w ramach projektu CODR.PL Sąd Polubowny on-line (C), ekspert powołanego przez zespołu eksperckiego the EU Observatory on Digital Platforms Economy, członek The European AI Alliance, wykładowca akademicki, koordynator projektów badawczo-rozwojowych m.in. w ramach CODR.PL Research Lab. Główne specjalizacje: ICT, gospodarka cyfrowa, operacje na danych, wykorzystanie sztucznej inteligencji, ocena ryzyk, strategia transformacji cyfrowych, rozstrzyganie sporów online.

Autorka publikacji naukowych związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami społeczeństwa informacyjnego, elektronicznymi usługami płatniczymi, treściami cyfrowymi, e-dowodami, zagadnieniami Cloud Computing, platform on-line i platform współpracy, BigData, OpenData, Internet of Things, subskrypcji i licencji. Jest współautorem m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pod red. prof. J. Gołaczyńskiego (Wolters Kluwer 2009) oraz komentarza do ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego pod red. dr O. Piaskowskiej (Wolters Kluwer 2019).

Doktorat zrealizowała w Instytucie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracując z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE). Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. J. Gołaczyńskiego, była pierwszą w Polsce pracą, dotyczącą aspektów prywatnoprawnych korzystania z treści cyfrowych Chmury Obliczeniowej – na kanwie przeprowadzonych badań dotyczących odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, usług społeczeństwa informacyjnego, usług płatniczych, badań aspektów prawa podatkowego oraz diagnozowania trudności w dochodzeniu roszczeń – również przez pryzmat udziału profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach sądowych.

Praca naukowa i badawcza skonkretyzowała się uczestnictwem w seminariach i meetingach eksperckich, m.in.: European Legal Studies Institute Osnabrueck, Project: Draft a Platform Directive (pod kierunkiem prof. F. Zolla (UJ)). Warsztaty eksperckie: Platform Services in the Digital Single Market ELSI Osnabrueck / Kraków – prace w zespole tworzącym projekt dyrektywy dotyczącej Platform Cyfrowych; EC Sureveys: The regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy; the Trustworthy AI, oraz ADR w ramach International Business Festival, Glasgow UK.