Program Bezpiecznego Biznesu – budowanie strategii cyberbezpieczeństwa

Program Bezpiecznego Biznesu to podstawowa rzecz, która odpowiada na pytania dlaczego i co zmienić.

Program Bezpiecznego Biznesu

to analiza obecnej sytuacji i budowanie strategii.

https://www.cyberkurs.online/wp-content/uploads/2020/02/CPN-strategia-A4.pdf