Program Bezpiecznego Biznesu – budowanie strategii cyberbezpieczeństwa

Program Bezpiecznego Biznesu to podstawowa rzecz, która odpowiada na pytania dlaczego i co zmienić.

Program Bezpiecznego Biznesu

to analiza obecnej sytuacji i budowanie strategii.

Click to access CPN-strategia-A4.pdf

%d bloggers like this: