Podstawy cyberbezpieczeństwa dla działu IT

Zespół informatyczny, cyberbezpieczeństwa poznać zagadnienia związane z technologiami, procesami a także zależności między nimi.
Dzięki tej wiedzy może rozszerzać zakres swojej pracy, skuteczniej przygotować organizację do wykrycia i reagowania na ataki informatyczne.

Sposób realizacji: szkolenie, konsultacje, doradztwo.

Czas projektu: godzina – rok wspierania

Artur Markiewicz – konsultant, trener