Mentoring w security

Wysłuchanie dotychczasowej ścieżki zawodowej.
Wskazanie potencjalnych ścieżek rozwoju.
Wyjaśnienie różnic między rolami zawodowymi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zrozumienie pragnień kariery i przełożenie ich na konkretne cele, kroki i mapę rozwoju.

Wskazanie źródeł wiedzy i dobrych praktyk.
Opiniowanie ofert pracy i przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych.

Artur Markiewicz – konsultant, trener