Edukacja na platformie edukacyjnej

Platforma edukacyjne cyberkurs.online - przykładowe filmy

Pracownicy dostają dostęp do platformy edukacyjnej.
Każdy ma dostęp do 11 materiałów tematycznych – lekcji.

Platforma edukacyjne cyberkurs.online – przykładowe filmy

Materiały trwają od 4 minut do godziny (w zależności od wybranego tematu).

Materiały trwają od 4 minut do godziny (w zależności od wybranego tematu).

Platforma edukacyjne cyberkurs.online – Oszustwa mailowe

Platforma edukacyjne cyberkurs.online - Oszustwa mailowe

Po skończonych lekcjach pracownicy zdają egzamin i otrzymują dyplom lub certyfikat.

Platforma edukacyjne cyberkurs.online – Oszustwa mailowe

Prowadzący w firmie projekt otrzymuje cotygodniowe raporty dotyczące postępów edukacyjnych grup i osób.

Można uzupełnić taką edukację testami phishingowymi przed i po edukacji.
Daje to natychmiastowy i policzalny skutek edukacji.

Phishing test - panel raportujący

Czas projektu: od 4 do 12 tygodni.

Artur Markiewicz – konsultant, trener