Dodatkowe usługi

W naszej ofercie znajdują się inne produkty będące uzupełnieniem całego obszaru cyber bezpieczeństwa.

Możemy dostarczyć twojej firmie dodatkowe usługi:

 • narzędzie do symulowania ataków pocztowych:
  Poprzez stworzenie własnej wewnętrznej kampanii można wysłać informacje do użytkowników aby sprawdzić czy stosują się reguł bezpieczeństwa czyli np. nieotwierania faktur, potwierdzania listów przewozowych, odsłuchiwania wiadomości WhatsAp itd.
  Pracownik ma dodatkowy klawisz w programie pocztowym do raportowania podejrzanych maili, a narzędzie raportuje jego czujność i rozwagę. Jak da złapać się w pułapkę dostanie informację, że to był test i ma następnym razem uważać.
 • Cyberpoligon dla pracowników działu IT.
  Specjaliści IT odpowiedzialni za ochronę mogą zobaczyć czym jest cyber atak, odpierać go. Realizowane jest to poza środowiskiem klienta, na dedykowanych cyberpoligonach dostawcy usługi. Klienci mogą przetestować umiejętność raportowania zespołu (poziomego i pionowego), współpracy zespołu, a także zachowanie się psychiki specjalistów (wiedza i doświadczenie mają być ponad emocjami). Operator dysponuje kilkunastoma scenariuszami rozgrywek opartych na systemach Microsoft i Linux.
 • testy penetracyjne twojej sieci
 • audyt procedur, infrastruktury, RODO
 • szkolenia z cyberzagrożeń o tematyce zbliżonej do oferowanych online
 • szkolenia w formie samej treści do umieszczenia na wewnętrzenej stronie firmy
 • oprogramowanie do szyfrowania plików kluczem prywatnym