cyber ubezpieczenie

Ubezpieczenie w zakresie ryzyk cybernetycznych – cyber ubezpieczenie to ostatnia deska ratunku.

Poniżej kilka informacji o tym czego dotyczą takie polisy, dlaczego warto przeczytać kwestionariusz cyberubezpieczenia.

Gdy zawiodą wszystkie procedury bezpieczeństwa, polityki ochrony danych osobowych, sprzęt, ludzie, backup to ostatnie co można zrobić to skorzystanie z ubezpieczenia.

W takich okolicznościach, będzie to ostatnia deska ratunku.

Ubezpieczyciele oferują ochronę od następstw cyberataku, błędu ludzkiego.

Zagrożenia cybernetyczne są związane z okolicznościami:

 • ataku hakerskiego,
 • uruchomienia złośliwego oprogramowania,
 • wejścia na fałszywą stronę internetową,
 • kradzieży haseł, tożsamości,
 • nielegalnego dostępu do danych,
 • błędów ludzkich.

Konsekwencją takich działań jest

 • wyciek danych,
 • kradzieży informacji,
 • wyłączenia usług,produkcji, systemów księgowych
 • pozbawienia biznesu możliwości zarabiania,
 • posługiwanie się cudzą tożsamością,
 • oddanie oszustowi haseł,
 • praca złośliwego oprogramowania,
 • płatności na inny numer konta,
 • wysłania nie tego załącznika,
 • szyfrowanie danych za okup,
 • wyłączenie backupów (kopii zapasowych, archiwum),
 • przerwy w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych
 • fizyczna kradzież mienia,
 • kary, odszkodowania, ugody
 • itp

Ubezpieczyciele umożliwiają transfer części ryzyk związanych z powyższymi okolicznościami.

Jedno co jest pewne to że ilość, siła, konsekwencje cyberataków tylko rosną.

Może stwierdzenie jeszcze bardziej przybliży Cię do decyzji: „Nie czy nastąpi atak, ale kiedy na mnie”.

Każdy jest potencjalną ofiarą ataków przestępców, może popełnić błąd.

To co możemy zrobić to:

 • ograniczyć możliwość skutecznego ataku, błędu ludzkiego,
 • ograniczyć konsekwencje wycieku i utraty danych,
 • przemieść ryzyko, dokonać transferu na inny podmiot.

Ostatnia rzecz dotyczy skorzystania z oferty właściwego ubezpieczyciela, na właściwych warunkach.

Ubezpieczenie w zakresie ryzyk cybernetycznych, w skrócie cyber ubezpieczenie wiąże się ze stosunkowo niskim kosztem polisy.

Co jest jeszcze bardziej istotne, to wymagania ubezpieczycieli. Nie są one duże, ale wraz z ilością podjętych środków zaradczych, o których niżej będzie) stawka polisy maleje.

Ubezpieczyciele definiują środki zaradcze dokładnie tak samo jak informatycy. Zaliczyć można do tego:

 • urządzenia techniczne (np. firewalle),
 • odpowiednie oprogramowania (np. typu antywirusowego, do zarządzania incydentem, zbierania),
 • elementy związane z polityką bezpieczeństwa informacji,
 • działania proceduralne związane z ochroną danych, dostępu do nich.

Co jeszcze potrzebuje ubezpieczyciel do oceny ryzyk, czyli docelowo kwoty polisy:

 • informacji o zakresie działalności,
 • wiedzy o krytyczności systemów, sam ją definiujesz,
 • outsorcingu w obszarach informatycznych,
 • danych osobowych, jakie, ile, oraz jak spełniamy kilka założeń RODO.

Ciekawostką jest edukacja płynącą z formularza dotyczącego zapotrzebowania na polisę. Znajdują się w nim informacje, które mogą być ciekawym wskaźnikiem do rozwoju działań nad bezpieczeństwem. Widzimy zależności między tym co jest dobrą praktyką poprzez pytania w kwestionariuszu np.;

 • pytanie tak/nie – Firma przeprowadza regularne szkolenia z zakresu Polityki Bezpieczeństwa dla użytkowników systemu informatycznego,
 • lub pytanie tak/nie System informatyczny jest podzielony na obszary szczególnie wrażliwe (serwery, administracja) i zwykłe obszary (zakres działalności użytkownika)

Jeśli potrzebujesz polisy od zdarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem zadzwoń.